هدف ما جلب رضایت شماست

تولید کننده بتن آماده C30 با نشان استاندارد در گرمسار ، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ، ایوانکی و اطراف 

 

The company was set up in 2008 with the aim of Producing 

a variety of concrete of the highest quality

 

 

کسب نشان استاندارد

حاکی از توجه مدیریت این مجموعه بر حساسیت مبحث ایمنی و کنترل کیفیت در ایجاد سازه های بتنی در ایران عزیز است

آدرس:

گرمسار، روبروی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، شهرک صنعتی فجر، انتهای لاله شرقی

023-34553408

0912-1460694

0912-6262716

info@fajrbeton.ir

کلمات کلیدی:
Ready Mix concrete بتن گرمسار ایوانکی آرادان سمنان پروژه بتون شمس  فجر بتن عادل c25 concrete garmsar fajr beton e adel بتن گرمسار ایوانکی آرادان سمنان  Ready Mix concrete پروژه بتون شمس  فجر بتن عادل c25 concrete garmsar fajr beton e adel c30 garmsar speciaal area منطقه ویژه اقتصادی گرمسار  بتن گرمسار ایوانکی آرادان سمنان پروژه بتون شمس  فجر بتن عادل c25 concrete garmsar fajr beton e adel بتن گرمسار ایوانکی آرادان سمنان پروژه بتون شمس  فجر بتن عادل  Ready Mix concrete  c25 concrete garmsar fajr beton e adel بتن گرمسار ایوانکی آرادان سمنان پروژه بتون شمس  فجر بتن عادل  Ready Mix concrete  c25 concrete garmsar fajr beton e adelc30 garmsar speciaal area منطقه ویژه اقتصادی گرمسار   Ready Mix concrete

اخبار و رویدادها

فجر بتن تولید کننده بتن آماده با کیفیت